Zorg mee

Als een boom.
De wind waait.
Haar takken bewegen mee.
Ze staat.
Haar wortels
houden haar
vast
in de grond.
En ze weet
dat ze mag zijn.
© ARJET BORGER

VEILIGHEID ALS BASIS

Veilig en gegrond zijn, is een belangrijke basis voor ieder mens en voor ieder kind. Alleen vanuit die basis kun je veilige relaties aangaan en veilige keuzes maken. Maar wat is ervoor nodig om je seksualiteit te accepteren, jezelf te zijn en – op een bij jou passende manier – te groeien in de omgang met seksualiteit?

In deze tijd wordt er van alle kanten aan kinderen, jongeren en volwassenen getrokken. Daarom willen wij bijdragen aan betrouwbare informatievoorziening en handvatten bieden voor het omgaan met enerzijds wat de media over seksualiteit en relaties laat zien en anderzijds het ‘echte’ leven.

GEZONDE SEKSUALITEIT

Daarom zetten we ons in voor een samenleving waarin ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en vaardigheden heeft om voorbereid te zijn, gezond om te kunnen met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan.

  • Een samenleving waarin we niet alleen zeggen dat seksualiteit kwetsbaar is, maar er ook naar handelen.
  • Een samenleving waarin verschillen omarmd worden en we vanuit een respectvolle dialoog de ander ontmoeten.
  • Een samenleving waarin seksualiteit over meer gaat dan alleen de eerste vier letters.
  • Een samenleving waarin aandacht is voor het aangaan en onderhouden van veilige relaties, vanuit verbinding met onszelf, de ander en de wereld.

Zorg je mee?

Ben je enthousiast over ons werk? En wil je ons steunen? Met elkaar kunnen we ons inzetten voor een samenleving waarin voldoende zorg is voor seksuele gezondheid en veilige relaties.

Waarom zoeken we donateurs?

Het ondersteunen van het basisonderwijs. Het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen en daar een visie over vormen. Het begeleiden van zorginstellingen of geloofsgemeenschappen. Het zichtbaar zijn, blogs schrijven en media te woord staan. En het oppakken van nieuwe projecten, zoals een informatieboekje en webinarserie voor ouders en een heruitgave van Veiligwijs.

We willen graag veel mensen bereiken. Met de hulp van mensen zoals jij kunnen we dit doen.

Zorg voor Seksualiteit is de handelsnaam van de stichting Care for Sexuality Foundation. Onze stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat je gift van de belasting aftrekbaar is.

Door ons maandelijks te ondersteunen blijf je betrokken en kunnen we ons werk meer structureel vorm gaan geven.

Zo maak je je gift over

Je kunt je (maandelijkse) gift overmaken op: NL03 TRIO 0390 3221 64 ten name van Zorg voor Seksualiteit. (Vermeld je naam en adres erbij.)

Iedere donateur krijgt de nieuwsbrief en donateursmail toegestuurd. Geef je daarvoor je mailadres aan ons door? (info@zorgvoorseksualiteit.nl)

Geef je aan het einde van het jaar jouw giften aan ons door aan de belastingdienst? Doe dat dan ten name van stichting Care for Sexuality Foundation

Word je maandelijks donateur (min. €15,00 per maand) en wil je een boek als geschenk ontvangen? Stuur dan een mail met je adresgegevens naar t.vanassen@zorgvoorseksualiteit.nl. Je kunt kiezen uit de volgende boeken:

  • Seks voor iedereen
  • Saar en Jop
  • Saar en Jop praten over seksualiteit
  • In gesprek over seks

WAT DOET DE STICHTING

Zorg voor Seksualiteit zet zich in voor een samenleving, waarin veilige relationele en seksuele vorming onlosmakelijk verbonden is met seksuele gezondheid. De professionals van onze stichting bieden waardevolle kennis en tips en tools over seksuele vorming. We hanteren een gezondheidswetenschappelijke benadering en gaan zorgvuldig om met de uitdagingen van deze tijd. We gaan het maatschappelijke debat rond seksualiteit niet uit de weg en volgen ontwikkelingen zorgvuldig.

WELKE IMPACT HEEFT JOUW BIJDRAGE?

Met jouw steun kunnen we als stichting ons werk voortzetten, en daarmee steeds meer kinderen helpen om veilige keuzes te maken. Wat kunnen we met behulp van jouw steun?

>> De lesmethode Veiligwijs, die inmiddels gebruikt wordt op meer dan zestig basisscholen, blijven doorontwikkelen.

>> Twee keer per jaar de webinarserie voor ouders blijven verzorgen.

>> Meer blogs en inspiratie delen en schrijven over actualiteiten in de media en samenleving.

>> Andere organisaties, zoals middelbaar

onderwijs en zorgorganisaties, ondersteunen bij visievorming en veilige teamgesprekken over seksualiteit en seksuele diversiteit.

>> Ons bereik en zichtbaarheid via
media (sociale media en online zichtbaarheid) vergroten, om zo aandacht te kunnen blijven vragen voor veilige relatievorming en kritisch te kunnen zijn op maatschappelijke ontwikkelingen.

>> Onderzoek uitvoeren naar hoe we in Nederland sensitief kunnen werken en zo meer mensen kunnen ondersteunen bij het geven van een waardevolle seksuele opvoeding.

Wat anderen zeggen