Stop met het onnodig framen; kritisch zijn is niet ’traditioneel’ of ‘anti-rechten’.

Afgelopen week een nieuwsbericht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook wij geloven dat het belangrijk is om ons in te zetten voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Maar de uitersten die nu worden gecreëerd baren ons zorgen.

Zo wordt er als onderliggende oorzaak van wat er nog niet goed gaat, verwezen naar de #bezorgdeouders die kritiek uitten op de #Weekvandelentekriebels. Natuurlijk, bedreigingen mogen nooit goed gepraat worden.

Maar de weerstand tegen de WvdL noemen als voorbeeld van de onderliggende oorzaak van wat er nog niet goed gaat in Nederland op het gebied van gendergelijkheid en daarnaast de weerstand tegen dit initiatief toeschrijven aan ’traditionele opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en heteroseksualiteit’ zijn twee ongefundeerde opvattingen. Eerder viel ons al op dat in de Rutgersdialoog de zorgen van ouders over de Week van de Lentekriebels (wij noemen het bewust geen ‘ophef’, want we kunnen ons goed inleven in de zorgen) gekoppeld werd aan de ‘anti-rechtenbeweging’. En afgelopen jaar werd in meerdere media diezelfde zorgen van ouders hier ook al aan gekoppeld.

Onze oproep is dan ook: Ga in gesprek met deze bezorgde ouders. En vooral: doe onderzoek. Wie zijn die ouders? Waar is de kritiek en vooral, waar zijn de zorgen op gebaseerd? Hoe komt onze seksuele voorlichting tot stand? Op welke visie is die gebaseerd? En wat is de rol van de overheid daarin? Een onderzoek door een onafhankelijke instelling zoals een universiteit zou van grote waarde kunnen zijn.

Juist in onze communicatie over kinderen, gezondheid en seksualiteit zouden we niet moeten versmallen, maar verbreden. Niet in hokjes drukken, maar doorvragen. Niet veroordelen, maar nieuwsgierig zijn. En vooral: elkaar in onze waarde laten. En elkaars waarden leren kennen. Dat kan alleen door met elkaar in gesprek te zijn en elkaars zorgen en drijfveren te onderzoeken.

Want als we niet oppassen en stoppen met deze framing, hoort straks iedereen die kritisch is op de seksuele voorlichting in Nederland tot de so called ‘anti-rechtenbeweging’. Die framing en polarisatie zal het gesprek en de dialoog nooit ten goede komen. En zeker de seksuele voorlichting van een nieuwe generatie kinderen en jongeren niet.

#seksualiteit #dialoog #respect #inclusiefonderwijs #burgerschap #rechten#ouders #basisschool #kinderen #seksuelevorming #relationelevorming#betrouwbareinformatie #waardegericht #verschilmagerzijn #lentekriebels#veiligerelatievorming

https://lnkd.in/esrW5zvZ

Leave a Replay

Gerelateerde berichten

Paarse Vrijdag op School: Het Balanceren van Inclusiviteit en Respectvol Samenleven

Online zien we de aandacht voor Paarse vrijdag weer toenemen. Omdat wij veel contact hebben met basisscholen en zij werken met ons materiaal over seksualiteit, delen we graag het volgende: Er werken ongeveer 80 scholen met Veiligwijs. Al deze scholen geven aandacht aan relationele en seksuele

Hoe kunnen we de transgenderzorg verbeteren?

Met veel interesse keken we naar de uitzending van Zembla over de transgenderzorg in Nederland van 24 oktober. We zijn blij met deze kritische en zorgvuldig tot stand gekomen uitzending. Nu het stof wat is neergedaald, en reacties wellicht minder heftig zijn, willen we hier

Stop met het onnodig framen; kritisch zijn is niet 'traditioneel' of 'anti-rechten'.

Afgelopen week een nieuwsbericht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook wij geloven dat het belangrijk is om ons in te zetten voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Maar de uitersten die nu worden gecreëerd baren ons zorgen. Zo