OVER ZORG VOOR SEKSUALITEIT

We verlangen naar een samenleving waarin ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om voorbereid te zijn, gezond om te kunnen met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan. Om ons daarvoor in te zetten geven we betrouwbare informatie over seksualiteit, zijn we zichtbaar met een duidelijke boodschap over veilige relatievorming, zijn we kritisch op ontwikkelingen die onveiligheid tot gevolg kunnen hebben en investeren we in een respectvolle dialoog.

Over de stichting

Zorg voor Seksualiteit zet zich in voor een samenleving waarin veilige relationele en seksuele vorming onlosmakelijk verbonden is met seksuele gezondheid. De professionals van onze stichting bieden waardevolle kennis en tips en tools over seksuele vorming. We hanteren een gezondheidswetenschappelijke benadering en gaan zorgvuldig om met de uitdagingen van deze tijd.

Als stichting staan wij statutair geregistreerd onder de naam Care for Sexuality Foundation. Per 1 februari 2023 opereren wij onder de handelsnaam Zorg voor Seksualiteit

We delen kennis en expertise over veilige relationele en seksuele vorming met ouders, leerkrachten en andere professionals. Door het geven van betrouwbare informatie en het zorgvuldig aansluiten op de ander, worden kinderen, jongeren en volwassenen geholpen om eigen, gezonde keuzes te maken en veilige relaties aan te kunnen gaan.

Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid en autonomie.

Stichting Care for Sexuality Foundation heeft de ANBI-status.

KENNIS, EXPERTISE EN TRAINING

Vanuit onze expertise zetten we ons in voor het bevorderen van seksuele gezondheid. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Ieder mens is uniek
  • In je seksualiteit ben je kwetsbaar
  • Veilige relatievorming staat centraal
  • We zijn sensitief op verschillen in gezin, cultuur en geloof
  • Waardengerichte benadering: we geloven dat ieder mens kernwaarden heeft. Je daarvan bewust zijn en daar woorden aan kunnen geven, helpt je in de relatie met de ander en in de seksuele opvoeding.

We verzorgen trainingen voor ouders, leerkrachten (PO, VO), studenten (HBO), gedragswetenschappers, social work en andere professionals van zorg- onderwijsinstellingen.

We ontwikkelen modules voor het basis-, middelbaar-, voortgezet- en hoger onderwijs.

Het Team

Arjet Borger

Directeur

Is ook
Vrouw van, moeder van, auteur (Seks voor iedereen (Uitgeverij Prometheus), Saar en Jop, Saar en Jop praten over seksualiteit, Van alles over seks en In gesprek over seks (Uitgeverij Jongbloed) (www.arjetborger.nl)

Achtergrond
Gezondheidswetenschappen (International Public Health en Preventie MSc), Oefentherapeute Mensendieck (HBO), auteur, ontwikkelaar, adviseur en trainer.

Missie
Ik voel me bewogen met anderen en wil me ervoor inzetten dat mensen tot hun recht komen. Van daaruit zet ik me in voor een wereld waarin iedereen de kennis en vaardigheden heeft om voorbereid te zijn, gezond om te gaan met seksualiteit en veilige relaties aan te gaan. Ik geloof dat eerlijke en respectvolle relationele en seksuele vorming daarvoor onmisbaar is.

Jolanda Penninkhof

Relatiebeheerder Primair Onderwijs voor Veiligwijs

Is ook
Moeder van twee jongens, beeldend vaktherapeut

Achtergrond
Vanuit mijn werk als beeldend vaktherapeut werkte ik regelmatig met cliënten die met grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik te maken hebben gehad. De kwetsbaarheid van seksualiteit kwam daarin steeds weer naar voren.

Missie
Een veilige wereld zonder (seksueel) geweld waarin iedereen tot bloei kan komen. Als workshopleider neem ik daarbij mijn kennis en ervaring als beeldend vaktherapeut mee.

Thera van Assen

Office Manager

Is ook
Moeder, geïnteresseerd in wonen & styling, schrijver van interieurblogs

Achtergrond
Fondswerving, Ambassador Program Non-Profit organisaties, Retail

Missie
Een veilige basis maakt voor een kind een groot verschil op zijn/haar weg naar volwassenheid. Daarom geloof ik dat het nodig is te bouwen aan een maatschappij waarin eigenheid, saamhorigheid, betrokkenheid, gezondheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Ik maak deel uit van Zorg voor Seksualiteit om, zorgvuldig en persoonlijk, deze handvatten te bieden aan scholen, ouders, jeugdwerkers en beleidsmakers.
In mijn werk als Office Manager onderhoud ik het eerste contact met scholen en andere geïnteresseerden en zorg ik voor de verwerking van administratieve zaken.

Peter Munneke

Trainer

Is ook
Vader, muzikant, trainer en ontwikkelaar

Achtergrond
Onderwijs (leerkracht), training, voorlichting, coaching.

Missie
In ons werk houden we ons bezig met een onderwerp dat heel belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Tegelijk is seks en alles wat ermee samenhangt een onderwerp dat ook tot grote tegenstellingen tussen opvoeders kan leiden. Ik wil graag de dialoog stimuleren en help onderwijsteams om elkaar te vinden in goede communicatie en een gezamenlijke aanpak.

Zorg voor Seksualiteit – Myrthe Kelder_ Fotografie Margreet Kattouw - EssencioBrands-4035

Myrthe Kelder

Adviseur en interim-directeur

Is ook
Vrouw van, moeder van, adviseur identiteit, burgerschap, diversiteit en inclusie voor diverse onderwijsinstellingen en besturen.

Achtergrond
BSc Algemene Sociale Wetenschappen, MA Theologie en Religiewetenschappen, MSc eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, Docent GLE, hogeschooldocent ‘Identiteit’. 

Missie
Een wereld waarin we niet alleen zeggen dat seksualiteit iets kwetsbaars is, maar daar ook naar handelen. Een samenleving waarin aandacht is voor het aangaan en onderhouden van duurzame relaties, vanuit verbinding: met onszelf, de ander, de wereld.

We horen graag van je

Wil je ondersteuning, advies, begeleiding of zoek je een spreker of trainer over relationele en seksuele vorming?

Wat anderen zeggen