Voor leerkrachten

Seksualiteit in het onderwijs

Als leerkracht zie je dagelijks situaties die te maken hebben met weerbaarheid, grenzen, seksualiteit en/of nieuwsgierigheid. Je weet dat het aan bod komt, dat kinderen vragen stellen en dat er weleens iets gebeurt op het gebied van bloot zijn en seksualiteit. En jij moet daarop reageren. Maar hoe doe je dat op een manier die past bij jouw eigen waarden, en die van de school?

In het voortgezet onderwijs werken veel scholen al met een lesmethode over seksualiteit. Toch kan het omgaan met seksualiteit voor jullie ook op een andere manier tot vragen leiden. Denk aan een voorbeeld als het wel of niet meedoen aan Paarse vrijdag. Hoe houd je rekening met de verschillen in jullie team? Of met de vragen of verwachtingen van ouders en leerlingen? Zelfs het werken aan een visie kan een hele uitdaging zijn, als je met veel verschillende belangen rekening wilt houden.

VEILIGWIJS OP JULLIE BASISSCHOOL

Wil je dat in de klas praten over relaties en seksualiteit geen lastige opgave meer is? Dan is de erkende lesmethode Veiligwijs (voor basisonderwijs) een goede mogelijkheid. Werkt jullie school al met deze methode of gaan jullie er binnenkort mee werken? Kijk voor meer informatie op veiligwijs.nl.

Over de stichting

Als school wil je een veilige plek voor jullie leerlingen bieden.
Wij geloven dat veilige relationele en seksuele vorming en aansluiten op de verschillen tussen leerlingen,
het leerkrachtenteam en de ouderpopulatie essentieel is. Daarom bieden we betrouwbare informatie en ondersteuning aan leerkrachten en scholen, om elke dag een veilige school te kunnen zijn.

ONDERSTEUNING VOOR LEERKRACHTEN

Wij bieden op maat gemaakte begeleiding, adviestrajecten en ontwikkelden we een lesmethode voor het basisonderwijs. In onze werkwijze staat het sensitief werken en onze waardengerichte benadering centraal. Inmiddels hebben we ruim vijftien jaar ervaring in het bespreekbaar maken van dit toch vaak gevoelige onderwerp in uiteenlopende settings.

VeiligWijs lesmethode basisonderwijs relationele seksuele vorming stichting [zorg voor seksualiteit]

Lesmethode Veiligwijs

Veiligwijs is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs en werkt vanuit een waardengerichte benadering. Met deze lesmethode kan de leerkracht goed aansluiten op het niveau van de klas. De theoretische informatie en de praktische opdrachten zijn gekoppeld aan een van de kernwaarden respect, liefde, zorg of veiligheid.

De lesmethode betreft een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. De lesmethode wordt gebruikt in openbaar, identiteitsgebonden en speciaal basisonderwijs. De lesmethode is erkend door het RIVM (Goed onderbouwd).

Ouderavonden

Een ouderavond is de meest waardevolle manier om in een kort tijdsbestek ouders vele handvatten voor de seksuele opvoeding te geven. Daarnaast geeft het ouders vertrouwen, omdat de school hen uitnodigt en hen informeert over hoe zij dit onderwerp gaat behandelen. De meeste scholen die met Veiligwijs gaan werken, laten ons de ouderavond bij hen verzorgen. Ook als jullie nog niet met Veiligwijs werken, kunnen we een ouderavond verzorgen. De inhoud van deze avond passen we in overleg met jullie aan.

In beide gevallen vindt er een voorgesprek plaats. Het doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van jullie school, sfeer, kernwaarden en de leerlingenpopulatie. In overleg met de school wordt de inhoud van de avond ingevuld.

Advies, training & ondersteuning

Binnen het team van Zorg voor Seksualiteit is er jarenlange ervaring met het werken binnen het voortgezet en hoger onderwijs. Onze expertise is sensitief werken, relationele en seksuele vorming, visie- en beleidsvorming op het gebied van identiteit en seksualiteit, module-ontwikkeling rondom seksualiteit en het vergroten van didactische vaardigheden op het gebied van levensbeschouwing, visievorming en seksualiteit.

Op verzoek verzorgen we trainingen, adviestrajecten en ondersteuning op maat. Denk hierbij aan het vergroten van veiligheid in het leerkrachtenteam; een voorwaarde voor het bespreekbaar kunnen maken van seksualiteit. Andere thema’s kunnen zijn: visievorming, omgaan met seksuele diversiteit, omgaan met verschillende visies binnen een team of de omgang met verzoeken vanuit samenleving of media rondom seksualiteit.

Op elke basisschool die met Veiligwijs gaat werken, verzorgen wij de leerkrachtenworkshop.

‘Deze lesmethode past bij onze kernwaarden. Niet alleen bij die van ons als school, maar ook bij die van mij als leerkracht. Zo kan ik op een passende manier seksuele vorming geven.’

Leerkracht, primair onderwijs

Kennis en verhalen voor leerkrachten

Het Belang van Een Bewuste Visie voor Seksuele Vorming

Om goede keuzes te maken, is het essentieel om te weten waar je voor staat. Dit geldt met name als het gaat om de seksuele vorming van kinderen, een onderwerp dat zowel scholen als ouders aangaat. De keuzes die je maakt in dit proces, of... Lees meer

Seksuele voorlichting: van framing naar een onderzoek naar de inhoud

Framing: alsof alles misinformatie was Al meteen in en na de Week van de Lentekriebels kon je het zien gebeuren: veel ouders maakten zich zorgen. Wij vinden het belangrijk om deze zorgen serieus te nemen. Meteen hierna kon je op internet eigenlijk overal lezen, dat... Lees meer

Stop met het onnodig framen; kritisch zijn is niet 'traditioneel' of 'anti-rechten'.

Afgelopen week een nieuwsbericht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook wij geloven dat het belangrijk is om ons in te zetten voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Maar de uitersten die nu worden gecreëerd baren ons zorgen. Zo... Lees meer

Reacties van andere leerkrachten

Neem contact op

Wil je meer informatie over een traject op maat, de lesmethode Veiligwijs, het organiseren van een ouderavond of een leerkrachtenworkshop?