Disclaimer & copyright

Anderen inspireren, handvatten en tips geven en je helpen om je gedachten aan te scherpen; dat hopen we met deze website te bereiken. Om die reden vind je op deze website veel tips en informatie. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor gemaakte keuzes op het gebied van seksualiteit, opvoeding en op persoonlijk vlak.

Copyright Zorg voor Seksualiteit © 2023

Op alle teksten rust een copyright van Zorg voor Seksualiteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming teksten te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. Gebruik je tekst uit een blog van ons, verwijs dan altijd naar de bron en meldt het bij ons. Bij schending van het auteursrecht hebben wij het recht om aangifte te doen.