De eerste stap als je als school structureel met Veiligwijs gaat werken

Zorg voor Seksualiteit - kennis informatie - Wel of niet meedoen aan de Week van de Lentekriebels

‘We doen elk jaar mee aan de Week van de Lentekriebels. Toch voelt dit als los zand. Nu willen we het thema structureel gaan inplannen. Maar waar beginnen we?’

Deze vraag krijgen we regelmatig. Soms met nog meer informatie. Zo was er een school die vertelde elk jaar negatieve reacties van ouders te krijgen en daar veel tijd aan kwijt te zijn. Zij wilden er nu extra op letten ouders beter te gaan betrekken. Ook was er een school die merkte dat na de themaweek de leerlingen veel onrustiger waren en veel meer grapjes over seks maakten. Maar omdat er dan geen lessen meer over dit thema ingepland stonden, konden ze er niet zoveel meer mee. Ze voelden zich onthand en wilden het onderwerp om die reden structureler aandacht geven.

 Met Veiligwijs (een lesmethode voor basisonderwijs) is een doorlopende leerlijn beschikbaar die je structureel vanaf groep 1 kunt inplannen. De meeste scholen plannen de lessen vanaf het voorjaar in, met soms als startweek de Week van de Lentekriebels.

Onderzoek de motivatie voor seksuele vorming op jullie basisschool

Aan het geven van deze lessen gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf die tijd vraagt. Staat het hele team ervoor open? Is er bewust gekozen voor een specifieke methode en om welke redenen? Zijn de ouders betrokken? Is er op schoolniveau voor elke leerkracht tijd ingepland voor het geven van de lessen?

Begin met het onderzoeken van jullie drijfveer en motivatie. Ga met je collega’s in gesprek over wat zij belangrijk vinden en onderzoek als team wat jullie met elkaar verbindt. Welke waarden vinden jullie allemaal belangrijk?

 Wat scholen vaak overslaan is het vormen van een visie op de relationele en seksuele vorming door de basisschool. Terwijl dat juist de eerste stap is.  

Visie als basis voor communicatie met ouders

Is jullie visie helder, dan verbetert dit de communicatie tussen jullie school en de ouders van jullie leerlingen. Je bent dan transparant over de redenen om deze lessen te gaan geven. Over het algemeen stelt het ouders gerust te weten waarom de school hiervoor kiest.

Ook versterkt het de uniformiteit tussen de leerkrachten, want je hebt met elkaar gedeelde waarden besproken en afgesproken. Dit is jullie drijfveer en houvast, waar – als het goed is – elke leerkracht achter kan staan. De visie biedt vaak ook een basis voor de communicatie met ouders via nieuwsbrieven, de uitnodiging voor de ouderavond en is een uitleg voor jullie commitment aan het thema. Zie het als het ware als een ‘verantwoording’ voor ouders waarom jullie er structureel aandacht aan gaan geven. Ook zien we dat scholen met een heldere visie, vaak ook goed de keuze voor een specifieke methode kunnen uitleggen.

Benieuwd naar welke begeleiding we kunnen bieden bij deze visievorming? Of benieuwd naar meer informatie over de lesmethode Veiligwijs? Kijk op www.veiligwijs.nl of neem contact op met Jolanda Penninkhof via j.penninkhof@veiligwijs.nl.

Leave a Replay

Gerelateerde berichten

Paarse Vrijdag op School: Het Balanceren van Inclusiviteit en Respectvol Samenleven

Online zien we de aandacht voor Paarse vrijdag weer toenemen. Omdat wij veel contact hebben met basisscholen en zij werken met ons materiaal over seksualiteit, delen we graag het volgende: Er werken ongeveer 80 scholen met Veiligwijs. Al deze scholen geven aandacht aan relationele en seksuele

Hoe kunnen we de transgenderzorg verbeteren?

Met veel interesse keken we naar de uitzending van Zembla over de transgenderzorg in Nederland van 24 oktober. We zijn blij met deze kritische en zorgvuldig tot stand gekomen uitzending. Nu het stof wat is neergedaald, en reacties wellicht minder heftig zijn, willen we hier

Stop met het onnodig framen; kritisch zijn is niet 'traditioneel' of 'anti-rechten'.

Afgelopen week een nieuwsbericht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook wij geloven dat het belangrijk is om ons in te zetten voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Maar de uitersten die nu worden gecreëerd baren ons zorgen. Zo