ANBI-status

ANBI-status

De stichting Care for Sexuality Foundation, handelend onder de naam Zorg voor Seksualiteit, heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften van de belasting aftrekbaar zijn.

Naam
Stichting Care for Sexuality Foundation

Missie
Het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie.

RSIN: 856038660
KvK: 65253876
BTW: 856038660B01
Rekeningnummer: NL03 TRIO 0390 3221 64

Contact-informatie
info@zorgvoorseksualiteit.nl

Over Zorg voor Seksualiteit
Zorg voor Seksualiteit ontwikkelt methodes en materialen en geeft ondersteuning, trainingen en/of advies aan ouders, scholen en (zorg- en welzijn) organisaties voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en het bevorderen van seksuele gezondheid.

Meer informatie
Een overzicht van de organisatievoering kunt u in het Beleidsplan 2023 lezen, een overzicht van de balans vindt u in het Financieel jaarverslag 2022 ANBI en voor het overzicht van de ondernomen activiteiten kijkt u in het Jaaroverzicht 2022. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen vindt u hier.