Aandacht voor diversiteit – ook in seksualiteit

Zorg voor Seksualiteit - kennis informatie - aandacht voor diversiteit cultuur seksualiteit relaties

Overal is er aandacht voor seksuele diversiteit. Kinderen en jongeren leren al jong over alle vormen van seksuele geaardheid die er zijn; LHBTIQA+. Ze kunnen ze vaak feilloos opsommen, beter nog dan veel volwassenen. Die aandacht voor diversiteit is nodig. Vooral als de boodschap daarover gepaard gaat met elkaar respecteren.

Maar dan valt er iets op. Er is opvallend veel aandacht voor seksuele diversiteit, maar voor andere verschillen veel minder. Hoeveel aandacht is er en hoe inclusief zijn we voor mensen die andere normen en waarden hebben dan de onze? Of voor iemand die in een rolstoel zit? Of voor mensen die om gezondheidsredenen niet meer volledig kunnen werken?

Aandacht voor verschillen in cultuur, religie en gezin

Aandacht voor diversiteit zou over alle diversiteit moeten gaan, die er in een samenleving is. Zo kunnen we het hebben over cultuurverschillen. In Nederland wonen ongeveer 18 miljoen mensen, vanuit 200 verschillende nationaliteiten. Reken maar dat er veel diversiteit is tussen mensen met een verschillende achtergrond. We gebruiken ‘cultuur’ vaak voor het land van afkomst, het hebben van andere gewoonten of een andere religie. Maar iedereen heeft een eigen cultuur. Het gezin waar je uit komt, hoe je bent opgevoed, wat jouw normen of waarden zijn; het beïnvloedt je ten diepste. En vergeet dan vooral je karakter, je keuzes en je persoonlijke ervaringen niet. De manier hoe je met relaties en seksualiteit omgaat, wordt dus ook door al die aspecten gevormd en beïnvloed.

Verschillende visies op seksuele gezondheid

Maak je met jongeren die wisselende sekspartners hebben een voorlichtingsprogramma, dan krijg je een bepaalde toon en boodschap. Maak je met jongeren die kiezen voor seks met een vaste partner in een stabiele, liefdevolle relatie een voorlichtingsprogramma, dan zullen de toon, boodschap en de aandachtspunten heel anders zijn. Het lijkt erop dat we in Nederland vaak het eerste beter vinden, liberaal, vrijgevochten. Misschien is dat nog een gevolg van onze hang naar seksuele vrijheid? Maar zo wordt seksuele vrijheid verward met seksuele losbandigheid, met als risico dat we ook seksuele gezondheid er ondergeschikt aan maken.

We hebben allemaal een levensovertuiging. Die levensovertuiging beïnvloedt ons. Vanuit die overtuiging leven en werken we en geven we onze seksualiteit en onze relaties vorm. En precies dat is waar we als voorlichter goed op moeten aansluiten. We moeten meenemen hoe iemands cultuur en alles wat daarmee samenhangt, invloed heeft op het dagelijks leven. Die achtergrond kunnen we niet negeren.

Veilige keuzes maken in seksualiteit

En ja, dan blijft aandacht voor seksuele diversiteit belangrijk. Maar die zou niet belangrijker hoeven te zijn dan de meest basale boodschap om ieder mens te respecteren – juist in alle verschillen die er zijn.

Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen – vanuit verschillende achtergronden –  in het maken van veilige keuzes. Vind je het belangrijk dat we dat doen vanuit onze expertise in sensitief werken? Word donateur en steun ons werk. Alvast bedankt!

Laat een reactie achter

Gerelateerde berichten

Statement Week van de Lentekriebels

Van 4 tot 8 maart is het de Week van de Lentekriebels. Deze week is het initiatief van Rutgers in samenwerking met de GGD’en, en wordt al achttien jaar door hen georganiseerd. Als Zorg voor Seksualiteit vinden het we het belangrijk dat er met kinderen op een

Het Belang van Een Bewuste Visie voor Seksuele Vorming

Om goede keuzes te maken, is het essentieel om te weten waar je voor staat. Dit geldt met name als het gaat om de seksuele vorming van kinderen, een onderwerp dat zowel scholen als ouders aangaat. De keuzes die je maakt in dit proces, of

Seksuele voorlichting: van framing naar een onderzoek naar de inhoud

Framing: alsof alles misinformatie was Al meteen in en na de Week van de Lentekriebels kon je het zien gebeuren: veel ouders maakten zich zorgen. Wij vinden het belangrijk om deze zorgen serieus te nemen. Meteen hierna kon je op internet eigenlijk overal lezen, dat