Aandacht voor diversiteit – ook in seksualiteit

Zorg voor Seksualiteit - kennis informatie - aandacht voor diversiteit cultuur seksualiteit relaties

Overal is er aandacht voor seksuele diversiteit. Kinderen en jongeren leren al jong over alle vormen van seksuele geaardheid die er zijn; LHBTIQA+. Ze kunnen ze vaak feilloos opsommen, beter nog dan veel volwassenen. Die aandacht voor diversiteit is nodig. Vooral als de boodschap daarover gepaard gaat met elkaar respecteren.

Maar dan valt er iets op. Er is opvallend veel aandacht voor seksuele diversiteit, maar voor andere verschillen veel minder. Hoeveel aandacht is er en hoe inclusief zijn we voor mensen die andere normen en waarden hebben dan de onze? Of voor iemand die in een rolstoel zit? Of voor mensen die om gezondheidsredenen niet meer volledig kunnen werken?

Aandacht voor verschillen in cultuur, religie en gezin

Aandacht voor diversiteit zou over alle diversiteit moeten gaan, die er in een samenleving is. Zo kunnen we het hebben over cultuurverschillen. In Nederland wonen ongeveer 18 miljoen mensen, vanuit 200 verschillende nationaliteiten. Reken maar dat er veel diversiteit is tussen mensen met een verschillende achtergrond. We gebruiken ‘cultuur’ vaak voor het land van afkomst, het hebben van andere gewoonten of een andere religie. Maar iedereen heeft een eigen cultuur. Het gezin waar je uit komt, hoe je bent opgevoed, wat jouw normen of waarden zijn; het beïnvloedt je ten diepste. En vergeet dan vooral je karakter, je keuzes en je persoonlijke ervaringen niet. De manier hoe je met relaties en seksualiteit omgaat, wordt dus ook door al die aspecten gevormd en beïnvloed.

Verschillende visies op seksuele gezondheid

Maak je met jongeren die wisselende sekspartners hebben een voorlichtingsprogramma, dan krijg je een bepaalde toon en boodschap. Maak je met jongeren die kiezen voor seks met een vaste partner in een stabiele, liefdevolle relatie een voorlichtingsprogramma, dan zullen de toon, boodschap en de aandachtspunten heel anders zijn. Het lijkt erop dat we in Nederland vaak het eerste beter vinden, liberaal, vrijgevochten. Misschien is dat nog een gevolg van onze hang naar seksuele vrijheid? Maar zo wordt seksuele vrijheid verward met seksuele losbandigheid, met als risico dat we ook seksuele gezondheid er ondergeschikt aan maken.

We hebben allemaal een levensovertuiging. Die levensovertuiging beïnvloedt ons. Vanuit die overtuiging leven en werken we en geven we onze seksualiteit en onze relaties vorm. En precies dat is waar we als voorlichter goed op moeten aansluiten. We moeten meenemen hoe iemands cultuur en alles wat daarmee samenhangt, invloed heeft op het dagelijks leven. Die achtergrond kunnen we niet negeren.

Veilige keuzes maken in seksualiteit

En ja, dan blijft aandacht voor seksuele diversiteit belangrijk. Maar die zou niet belangrijker hoeven te zijn dan de meest basale boodschap om ieder mens te respecteren – juist in alle verschillen die er zijn.

Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen – vanuit verschillende achtergronden –  in het maken van veilige keuzes. Vind je het belangrijk dat we dat doen vanuit onze expertise in sensitief werken? Word donateur en steun ons werk. Alvast bedankt!

Leave a Replay

Gerelateerde berichten

Paarse Vrijdag op School: Het Balanceren van Inclusiviteit en Respectvol Samenleven

Online zien we de aandacht voor Paarse vrijdag weer toenemen. Omdat wij veel contact hebben met basisscholen en zij werken met ons materiaal over seksualiteit, delen we graag het volgende: Er werken ongeveer 80 scholen met Veiligwijs. Al deze scholen geven aandacht aan relationele en seksuele

Hoe kunnen we de transgenderzorg verbeteren?

Met veel interesse keken we naar de uitzending van Zembla over de transgenderzorg in Nederland van 24 oktober. We zijn blij met deze kritische en zorgvuldig tot stand gekomen uitzending. Nu het stof wat is neergedaald, en reacties wellicht minder heftig zijn, willen we hier

Stop met het onnodig framen; kritisch zijn is niet 'traditioneel' of 'anti-rechten'.

Afgelopen week een nieuwsbericht van het College voor de Rechten van de Mens. Ook wij geloven dat het belangrijk is om ons in te zetten voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Maar de uitersten die nu worden gecreëerd baren ons zorgen. Zo